Застраховките са съществено перо, което при необходимост може да ни спести страшно много пари. У нас най-популярно е автомобилното застраховане и в днешната публикация ще ви запознаем с четирите основни вида такива, които е препоръчително всеки шофьор да притежава. Видовете автомобилни застраховки бива Гражданска отговорност, Каско, Защитена стойност на превозното средство и Злополука. Първата от категорията е със задължителен характер. Гражданската отговорност представлява полица, която се сключва в полза на трето лице. Идеята на този вид автомобилно застраховане е всеки водач да понесе своята отговорност и при евентуален инцидент със сключената застраховка да гарантира обезщетение на увреденото лице в зависимост материалните и емоционалните щети. Гражданската отговорност се сключва за срок от 1 година и както вече споменахме е със задължителен характер. Онези от водачите, които не притежават валидна автомобилна застраховка ГО подлежат на санкции.застраховка каско

Каско е втората по популярност застраховка за автомобилите. Това е полица, която водачите сключват с цел при евентуална щета по возилото да могат да се възползват от покриване на вредите, които е понесло превозното средство. А от климатични промени като проливни дъждове, градуши и други, както и от механични увреждания на превозното средство разходите по покриване на всички тях наистина може да ни струва доста скъпо. ако обаче сте имали благоразумието да си направите застраховка Каско то ето, че в кратък период от застрахователната компания ще ви изплатят обезщетение и така спокойно ще покриете разходите за ремонтните дейности.

Защитена стойност на автомобила е още един от популярните автомобилни застраховки, които обаче се прилагат при определени условия. Критериите тук основно касаят колите, които са до 3,5 тона, както и онези, които са не по-стари от 7 години и задължително имат сключена застраховка Каско. Идеята на защитена стойност на автомобила е това да се предвиди 100 % гарантирано обезщетение на собственика, който тотално и безвъзвратно загубва своята кола. А такива са инциденти със запалване на превозното средство, кражба и други повреди, които правят експлоатирането на колата невъзможно.

Застраховката Злополука по принцип се сключва за превозни средства, които извършват пътнически транспорт. Такива са автобуси, микробуси, таксита. В случая автомобилната застраховка се предоставя от самата транспортна фирма, която има ангажимент да направи групова застраховка на пътниците и при евентуален пътен инцидент да може да реагира напълно адекватно и да се помогне за решаването на увреждане, загуба на близък и други подобни казуси. Автомобилната застраховка злополука бива два типа – задължителна и доброволна. Както споменахме всички видове обществен транспорт задължително правят задължителна, а доброволната е характерна за личните превозни средства.