Определянето на цената на застраховка гражданска отговорност на автомобилистите включва няколко основни фактора, като е добре да се знае как влияят на крайната стойност. Така ще може да направите информиран избор и да получите най-добрата оферта. 

В тази статия ще разгледаме как се изчислява тази застраховка и каква информация е необходима, за да се ползвате от онлайн калкулирането ѝ.

Фактори, влияещи на цената на гражданската отговорност

Цената за гражданска отговорност се определя от различни критерии, които застрахователните компании вземат под внимание, за да изчислят премията, която трябва да платите. Ето кои са основните:

 1. Вид на МПС

Различните видове превозни средства имат различни рискове, свързани с тях, което се отразява на крайната сума на застраховката. Например, луксозните автомобили, спортните коли и тежкотоварните превозни средства обикновено имат по-висока премия в сравнение с обикновените леки автомобили.

 1. Обем на двигателя

Превозните средства с по-голяма мощност на двигателя имат по-скъпа застраховка, тъй като се считат за по-рискови. Това е свързано с факта, че по-мощните коли може да развиват по-високи скорости и следователно са по-склонни към сериозни произшествия.

 1. Възраст на автомобила

По-новите автомобили често имат по-скъпа гражданската застраховка, защото тяхната стойност е по-висока и разходите за ремонт може да бъдат значителни. От друга страна, по-старите може да имат по-ниска премия, но това не винаги е така, понеже по-старите коли може да нямат съвременни системи за безопасност.

 1. Възраст на собственика и шофьорски опит

Младите шофьори, особено тези под 25 години, плащат по-високи суми – статистиките показват, че са по-склонни към произшествия. По-опитните и по-възрастни шофьори често получават по-ниски премии, заради това, че се считат за по-надеждни на пътя.

 1. Регион на управление

В градове с натоварен трафик и чести произшествия, застрахователните премии обикновено са по-високи. Районът и градът, в който живеете и управлявате автомобила си, играят важна роля в определянето на риска и съответно на цената.

Разбирането на тези фактори ви помага да направите информиран избор и да оптимизирате разходите си. Поискайте професионална консултация или използвайте наличните онлайн калкулатори, за да намерите най-добрата оферта.

Какви данни са необходими за изчисление с онлайн калкулатор?

За да изчислите колко би струвала гражданската отговорност за вашата кола с помощта на калкулатор, са необходими различни данни, които позволяват на застрахователната компания да направи точна оценка на риска и да определи подходящата премия. 

Нека разгледаме какви са основните данни, които трябва да предоставите за изчислението на ГО с калкулатора на Групама Застраховане:

 • начин на плащане дали ще изберете еднократно или на няколко вноски има значение, тъй като плащането на вноски може да доведе до по-висока обща стойност на застраховката; тя се заплаща на куриера чрез наложен платеж при получаване на документите и стикера; 
 • номер на автомобил – позволява на застрахователя да провери историята на автомобила, включително дали е участвал в предишни инциденти и какви са били последствията;
 • номер на талон – той предоставя допълнителна информация за превозното средство, като марка, модел, година на производство и технически характеристики;
 • разположение на волана – разположението на волана (дали е отляво или отдясно) може да има значение за цената на гражданската застраховка. В някои случаи колите с волан отдясно може да имат различни калкулации поради специфичните условия за управление и рисковете, свързани с тях;
 • предназначение на МПС – дали използвате своето МПС за лични нужди, или за търговски цели, също влияе на калкулацията на застраховката. Търговските превозни средства обикновено имат по-високи премии, защото се считат за по-рискови;
 • град – въвеждането на град и район позволява на застрахователя да оцени риска въз основа на местни статистики за произшествия и престъпност.

Използването на онлайн калкулатор гражданска отговорност е удобен начин да получите бързо и точно изчисление на цената на застраховката. Събирането и предоставянето на необходимите данни ви позволява да сравните различни оферти и да намерите най-изгодната опция за вас. Не забравяйте, че точността на предоставената информация е от ключово значение за получаване на коректна оценка.