Не са малко казусите, които могат да възникнат около регистрацията и правната защита на патент. Затова създателите на такъв тип интелектуална собственост предпочитат да се доверят на експерти, които са наясно с всички детайли, които имат отношение за гладкото протичане на спазването на етапите, отнасящи се до регистрация на патент, защита и управление на интелектуалната собственост. Като съществена необходимост се дефинира наличието на регистриран патент, тъй като това на практика ви гарантира неприкосновеност, защита върху правото ви да се разпореждате като единствен собственик така както намерите за добре с оглед извличане на максимална икономическа изгода.

Какви права имат собствениците на изобретение?

Най-сложно е да се докаже правото ви на собственост върху изобретение. Преди всичко е необходимо да имате безспорни доказателства, че това е плод на вашия интелектуален труд. Точно затова не пренебрегвайте всеки един детайл, който е в състояние да докаже  вашите изрични права върху изобретението. На практика това могат да бъдат различни записки, чертежи, различни изпитания и тестове, които сте провеждали в хода на разработка.

Когато се извършва регистрация на патент задължително заявката се придружава от експертиза. Това може би е най-сложната част, която е необходимо да бъде професионално изготвена от експерти. В случая особено полезни се оказват консултантските услуги, които могат да ви съдействат за изготвянето на експертиза, която доказва не само правото ви като създател на изобретението, но и дава ясна оценка на ползите от труда ви.

Патента дава право на собствениците, вписани като такива в документите да:

 • Притежават изрични права за срок от 20 години върху изобретението;
 • Да се разпореждат с това си право;
 • Гарантират си правна защита от недобросъвестно придобиване и използване на труда от трети лица;
 • Могат да сключват договори с фирми или трети лица за използване на изобретението срещу съответните тарифи и други.

Има съществени причини да е регистрира такъв вид интелектуална собственост, защото преди всичко това ви дава множество възможности за разпореждане, включително и право да продавате патента.

Каква е ролята на консултантите?

Множество са ползите от това да се възползвате от професионални услуги, когато става въпрос за регистрация на патент. Имайте предвид, че преди всичко това ще ви спести страшно много време и разходи. Особеното при заявяване на интерес към регистриране на изобретение и неговото патентоване е в това, че реално се касае именно за осигуряване на коректно спазване на процедурите на Патентното ведомство.

Затова е съществено да поверите документалната част на опитни консултанти, чиито услуги са насочени към:

 • Предоставяне на полезна информация, съвети и консултации, които се отнасят до проекта за регистриране на патент на изобретение;
 • Осигуряват представителството ви пред институциите;
 • Подпомагат изготвянето на експертиза, доказваща качествата и ползите от изобретението;
 • Изготвят пакет от документи, които се изисква да бъдат представени в хода на регистрация в Патентното ведомство;
 • Осигуряват правна защита при нарушаване на правата ви като собственик на изобретението и т.нат.

Много са ползите от това да изберете компетентни консултанти – адвокати, които имат опит и са детайлно запознати с материята по регистриране и защита на интелектуална собственост.

Срокове на валидност и тарифи

Ангажиментите ви като създател на изобретение е да го регистрирате и да бъдат съответно заплатени държавните такси към Патентното ведомство. Това, което е важно да знаете са следните неща:

 • Срокът на валидност на регистрация за изобретение е 20 години;
 • Таксите се определят според тарифи, които са описани в Наредба на Патентното ведомство;
 • За използването на консултантски услуги заплащате цената договорена с фирмата;
 • Всяка промяна, която настъпи с патентованото изобретение е необходимо да бъде вписано като корекция в патентното ведомство.

Не пренебрегвайте ролята на консултантските услуги, защото специалистите имат знанията, опита и компетентността да ви гарантират максимална защита на вашия труд.