Правилното съотношение гориво-въздух е от решаващо значение за оптималната работа на двигателя. Когато пропорциите са идеални, автомобилът е мощен и работи без прекъсвания и други проблеми. Но как системата разбира колко въздух попада в цилиндрите и по какъв начин авто ламбда сонда играе важна роля в това? Защо се замърсява и как да я почистваме?

Какво е авто ламбда сонда и нейното предназначение?

Нарича се още авто кислороден сензор и може да се открие в изпускателната система преди катализатора. Този чувствителен елемент подава информация към компютъра, чрез която той разбира какво количество кислород има в изгорелите газове. Така системата определя колко бензин да се впръска за постигане на оптимална гориво-въздушна смес в цилиндрите на двигателя. Идеалното съотношение е особено важно за бензиновите агрегати и е в границите на 14,7 частици въздух срещу 1 част бензин.

Когато авто ламбда сондата работи нормално и подава правилната информация се постига намален разход на гориво и съответно минимални вредни емисии в природата. С цел подобряване на екологичността вече има и допълнителни стандарти, изискващи използване на втори кислороден сензор, който е поставен след катализатора. Така се установява неговата ефективност, като се правят сравнения с показателите преди и след него.

Кое води до нейното замърсяване?

На фона на лошото качество на горивата и свързаността на авто ламбда сондата с други части, като дебитомера, чиято неизправност води до отделяне на повече сажди, може да се стигне с пробега до замърсяване. До подобен ефект води и неправилното изгаряне на горивото, с което се отделят повече отлагания още по катализатора, инжекторите, клапаните и т.н.

При горенето на масло от двигателя също се наблюдава повишено отделяне на въглерод. Повредата на мап сензора е друга причина за замърсяване и неточности в подадените към системата данни от страна на авто ламбда сондата. Причините могат да са много и най-различни, така че е редно периодично да се прави почистване и профилактика.

Важно е да имате предвид, че закупеният онлайн кислороден сензор е консуматив, който има експлоатационен период и при достигане до около 100 000 или 150 000 километра се изисква неговата смяна. В противен случай може да се наблюдава подаването на неверни данни към компютъра.

Какви са симптомите за замърсена авто ламбда сонда?

Един от бързите начини за проверка на кислородния сензор е като светне индикация на таблото „Check Engine“. Това е индикатор, който се активира при всички видове неизправности и не може да е отправна точка за конкретния случай. При повреда или неправилна работа на авто ламбда сондата ще забележите осезаемото повишаване на разхода на гориво, загубата на мощност от страна на двигателя и повишеното отделяне на емисии. Това ще попречи за преминаването на технически преглед на автомобила.

За неправилната работа може да е виновен и изгорелия бушон. Кой точно е той, ще ви покаже ръководството за употреба на съответната марка и модел автомобил. В подобен случай е необходимо да смените предпазителя и всичко ще е наред.

Как да почистите замърсената авто ламбда сонда?

Самостоятелното почистване не е сложно и трудно, особено когато сте подготвени за това. Ето няколко стъпки:

  • развийте сензора – обичайно това става само с подходящия размер гаечен ключ и отстраняване на вложката;
  • изключете конектора – трябва да го откачите от съответния кабел, за да извадите елемента;
  • потопете върха на датчика в почистващия препарат – може да се използва фосфорна киселина за около 10-20 минути, което разяжда всички замърсявания;
  • напръскайте с WD-40 – нанася се непосредствено в отворите до потичане на мръсотия;
  • направете промивка с почистваща течност чрез повторно потапяне на работната част за около 10-15 минути;
  • подсушете – избършете със суха кърпа и продухайте отворите с въздух под налягане, за да изсъхне вътрешността от WD-то. Оставете датчика да изсъхне за около 24 или 48 часа.