Качественото впръскване на горивото пряко влияе на ефективността на изгаряне на горивно-въздушната смес в цилиндъра на дизеловия двигател. Ако горивото се подава неравномерно или не се впръсква в точно зададен момент от време, изгорелите газове започват да стават черни, двигателят издава тракащи звуци и впоследствие започват да се проявяват и други проблеми.

Всички тези неизправности в дизеловия двигател могат да доведат до скъпоструващ ремонт. Нарушеното подаване на гориво в цилиндъра води до повишен разход на гориво, прегряване и разрушаване на буталната двойка в дизеловата помпа и замърсяване на филтъра.

Най-честите причини за ненавременно и неравномерно подаване на гориво в горивната камера са вследствие на възникнали проблеми с дизеловите дюзи. Навременната диагностика, почистване и ремонт на дюзите ще подобри работата на дизеловия двигател, както и цялостната експлоатация на автомобила.

Проверка на дюзи на стенд

Правилната и пълноценна проверка на дюзи може да се извърши само на стенд. Стендът е специално оборудване, което е предназначено за проверка на инжектори по различни показатели в работни условия. С помощта на датчици и сензори стендът има възможност да обработи информацията относно показателите на работа на дюзите и да покаже на оператора точката на ненадежност на дюзата.

Тест на дюзи

Проверката на дюзи на стенд се извършва по специален тестови план, който е различен за всеки отделен производител. Наред с това, всеки модел дизелова дюза има своите тънкости при диагностика, които могат да бъдат разбрани само в процеса на проверка на дюзата.

Качествените диагностика и ремонт на дизелови дюзи Bosch, Denso, Delphi се осъществяват с помощта на тест-план и стенд. Диагностиката на горивните дюзи се извършва според специални норми и параметри на качеството.

Процедура на извършване на проверка на дюзи

Диагностиката на дюзите на дизеловия двигател протича през следните етапи:

 • Дюзата се монтира на стенд;
 • Към дюзата се свързва маркучът за гориво;
 • Включват се електронните датчици;
 • На оборудването се инсталира специален тест-план за проверка на инжекторите на дизеловия двигател;
 • Дюзата преминава през тест-плана и въз основа на получените от него резултати се определя причината за възникналия проблем.

Диагностика на дюзи комън рейл

Диагностика на дюзи комън рейл се извърша на стенд, като се тества работата на дюзите във всички режими – от празен ход до екстремни натоварвания.

Основните признаци за неизправности в дюзите Common Rail на дизеловия двигател са:

 • увеличен разход на гориво;
 • значително падане на мощността на двигателя;
 • трудно стартиране на двигателя;
 • неравномерна работа на двигателя;
 • повишен шум при работата на двигателя;
 • повишена задименост на изгорелите газове.

Ако някой от изброените признаци е налице, необходима е незабавна проверка на дюзите комън рейл на стенд и извършването на евентуален ремонт след установяване на точната причина за възникналия проблем.

Проверка на отделните части на дизеловия инжектор

Проверката на дюзи изисква проблемният детайл да се разглоби и всички негови части да се проверят отделно за дефекти и видими повреди.

 • При проблем с разпръсквателя на гориво е необходимо повреденият компонент да се замени с нов;
 • Буталният болт се проверява за наличие на вдлъбнатини;
 • Проверява се дали възвратната пружина изпълнява правилно функциите си;
 • Също така се проверява и регулиращият винт.

Проверката на всички тези отделни детайли на дизеловия инжектор е от изключително значение, тъй като ако само един от тях не работи както трябва, ще възникне постоянна нужда от регулиране на работата на дюзите. Това от своя страна ще доведе до непрекъснато падане на необходимото ниво на налягането и като резултат ще възникнат сериозни проблеми с цялостната експлоатация на автомобила.

Не трябва да се забравя и за задължителната проверка на корпуса на дюзата. Много често след продължителна работа плътността на дюзата се нарушава и се появяват драскотини. В резултат на това буталото може да изгори и да се наруши цялостната работа на двигателя.