Шофьорските курсове дават възможност на пълнолетни лица да управляват моторни превозни средства. За да премине курс на обучение всяко едно лице следва да представи набор от документи, които са свързани с неговия образователен ценз и също така физическо здраве. Има една категория хора, които са в неравностойно положение заради физически недъзи или проблеми със здравословното състояние. В зависимост от типа на уврежданията на лицата те се категоризират като инвалиди с различна степен на трудоспособност. У нас тази група хора са онеправдани и техните права до скоро не бяха регламентирани. Обикновено те биват наричани инвалиди, като според законовата обосновка на термина това са лица с физически или сетивно умствени увреди, затрудняващи техните социални контакти  и интегриране. Ролята на държавата е да предостави на тези лица възможност да живеят пълноценно, да им осигури свобода на предвижване и в същото време да даде шанс на тези, които биха могли да се реализират и като шофьори. В Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите се категоризират в зависимост от уврежданията самите инвалиди-има такива, които могат въпреки физическите си недъзи да управляват моторни превозни средства, и други, които следва да имат придружител, който да подпомагат тяхното предвижване и обогатяване на социалните им контакти.курсове за шофьори

Законодателя предвижда и така наречените шофьорски курсове за инвалиди. Те са една възможност за хората в неравностойно положение да шофират и да се чувстват свободни да изпълняват своите задължения, независимо от това, че не са сто процента работоспособни. Дори хора с трайни увреждания и различна степен на детска церебрална парализа могат успешно да преминат обучение за шофьори и да получат удостоверение за правоспособност. Удостоверяването на инвалидността на даден човек се извършва след проведена експертиза от комисия наречена ТЕЛК и НЕЛК. Становището на тези комисии показва колко е намалена трудоспособността на лицата. Всяка установена неработоспособност над 50% класифицира хората в неравностойно положение като инвалиди с трайни увреждания.

За да може едно лице да премине обучение за шофьори то трябва да отговаря на определени изисквания. Лицето трябва да е с добро зрение, да различава цветовете или при проблеми с очите да носи специално предназначени очила. За увреждания на крайниците и частична парализа се разрешава използване на моторно превозно средство до определена кубатура и мощност, като лицето задължително трябва да притежава автомобил, който е съобразен с неговия физически недъг. Например има леки автомобили, които се управляват само с ръце и краката нямат отношение към шофирането. Това дава възможност на лица, които са трудно подвижни да могат да се чувстват максимално пълноценни. Всеки водач, който отговаря на изискванията на Закона за възможност за безопасно шофиране задължително преминава шофьорски курс за хора в неравностойно положение. Курса е съобразен със законовия хорариум от часове теория и практика. Единствената разлика тук е, че практическия модул се провежда със специално пригоден учебен автомобил, който да отговаря  на уврежданията, които има съответния курсист. Можете да разгледате: Шофьорски курс категория B/B1 

Освидетелстването на лицето с трайни увреждания трябва да получи документ от лекарите, които извършват клиничните прегледи и дават становище дали човекът може да премине курс за шофьори.  Много са показателите, които са определящи за този положителен лист хартия, който да даде право да се запише инвалид на шофьорски курс. Комисията определя концентрацията на пациента, неговите реакции и интуиция. Това гарантира безопасност по време на управление на превозното средство безопасност не само за инвалида зад волана, но и за останалите участници в движението. В зависимост от характера на заболяването и вида на увреждането между 1 и 3 години е срока, в който лицето се явява на лекарска комисия, която да установи развитието, подобряването или възстановяването му.  За шофьорска книжка и преминаването на курс е важно лицето да покаже подобрение в здравословното си състояние или поне увреждането да не ескалира към други органи на тялото, което от своя страна да доведе до повишаване на процента неработоспособност.

Медицинското свидетелство за шофьорски курсове за инвалиди е малко по-специално. Тъй като хората в неравностойно положение не са 100 % работоспособни, това на практика е причина да бъдат освидетелствани като инвалиди. Има редица заболявания например, при които не се дава възможност за шофьорски курс, тъй като болестта на лицата е непредвидима и може във всеки един момент да ескалира и така водача да се превърне в потенциално опасен на пътя. Медицинското, което се изисква за записване на шофьорски курс за инвалиди се издава от Транспортна областна лекарска експертна комисия или такава на централизирано ниво – ТЦЛЕК. Това е част от специалните документи, които трябва да бъдат представени за да може един инвалид да премине шофьорски курс и да получи своето свидетелство за правоуправление.инвалиди шофьори

Както във всяка една област, в която хората в неравностойно положение имат желание да се почувстват пълноценни, така и тук при шофьорските курсове и взимането на шофьорска книжка те срещат редица затруднения. Заради чиновнически неуредици и сливане на области транспортни експертни комисии хората са принудени да изминават стотици километри само за да получат така ценната експертиза за да могат да преминат обучение за шофьори. Медицинското удостоверение, което се изисква от КАТ за получаване на шофьорската книжка се оказва основно препятствие за повечето инвалиди, които на първо място с ниски доходи и второ трябва да загубят време за да могат да се придвижат до централното управление на транспортната комисия.

Дори да сте преминали специално обучение и шофьорски курс за инвалиди то имайте предвид, че то е с определен срок. За да подновите шофьорската си книжка не е нужно да преминавате опреснителен курс, но пък задължително се изисква отново така важното медицинско удостоверение от ТЦЛЕК.  За да бъдат интегрирани и социализирани тези хора е важно да получават подкрепата на държавата, а не да бъдат размотавани заради едно удостоверение. Днес предприемчивите производители на автомобили предоставят наистина доста възможности за да бъдат инвалидите пълноценни шофьори. Не са малко и автошколите, които също разполагат със специално оборудвани превозни средства, които спомагат да ефективното обучение на курсистите в неравностойно положение. Инициативни комитети също работят за подобряване на автомобилите и предоставят възможност на хората да шофират специално пригодени моторни превозни средства. За добра мобилност и пълноценен живот изберете автошкола, която ще се погрижи да се почувствате пълноправни водачи.