Автомобилите по своята същност са сложни и прецизни инструменти, произвеждащи милиони взаимосвързани операции по време на движението си. Когато някой от тези многобройни елементи дефектира, това води до нежелана верижна реакция, която в повечето случаи има някакви физически проявления.

Всяка кола е произведена да достига определена мощност. Едновременно с това е програмирана и за разхода на гориво, който междувременно може да бъде повлиян от неизброими причини. Но все пак какво може да се направи, ако забележите необичайно покачване на разхода, а същевременно не разполагате с мощността, с която сте свикнали? Обърнете внимание на вашата ламбда сонда.

Що е то и как ни служи?

Още от края на 70-те години на всички бензинови двигатели започва монтирането на ламбда сондите. В по–късен етап от развитието на технологиите, навлизат сензорите за отработени газове. Тогава става възможно и използването на регулируем катализатор. Той подпомага настройките от компютъра за съотношението гориво-въздух нужно за оптимално изгаряне.

В нашето съвремие няма да срещнете бензинови двигатели без ламбда сонда. През последните години ламбда сондите започнаха да намират приложение и при дизеловите двигатели. Това се прави с цел намаляване на вредните емисии, които се изпускат при работен режим. В добавка дизеловите двигатели с ламбда сонда са по-добре защитени от дефекти, тъй като в моментите, когато шофьорът не подава газ, сондата разпознава опасните горивни процеси и ги прекратява на време.

Ламбда сондата има и друго свое важно предназначение. Тя спомага правилната работа на NOx-катализатора, като му подава данни за управлението, което има нужда от регенерация на определени интервали. В тази връзка е много важно, когато колата е в покой и усетите специфичен шум, да не изключвате веднага двигателя. Това е знак, че автомобилът регенерира. В противен случай ще прекъснете процеса.

Къде да я открием

Ламбда сондата се намира в изпускателната система при двигателите с вътрешно горене. Тя осигурява данни за съдържанието на кислород в отработените газове. На база на получените стойности компютърът, който управлява правилното действие на двигателя, регулира гориво-въздушната смес.

Някъде може да я срещнете и като регулаторна. При някои модели автомобили ще откриете и втора ламбда сонда, която се нарича диагностична. Тя е монтирана зад катализатора и служи за контрол на стойностите на вредните емисии. Втората не влияе върху управлението на мотора.

Често пъти дефектиралата ламбда сондата е причина за проблеми с автомобила. В резултат на това се вдига разходът на гориво, а моторът губи мощност. Същевременно се увеличават и вредните емисии. Ето колко много причини имаме за незабавна реакция при засичане на подобен проблем.

Ламбда сондата преди катализатора има директно влияние върху управлението на мотора. Когато тя дефектира, започва да подава грешни стойности и в резултат на това се наблюдава прекалено много, или твърде малко кислород в отработените газове. Подобни симптоми могат да бъдат свързани и с други проблеми по двигателя. Но все пак обърнете внимание на сондата.

Някои мотори при дефектна или силно замърсена ламбда сонда влизат в авариен режим. Това се случва с цел предпазване на двигателя, а едновременно с това и на околната среда. В повечето случаи ще бъдете уведомени, чрез светлинен сигнал на таблото, получавайки съответното съобщение за грешка. Това е сигурен знак за необходимост от намеса от ваша страна.

Ако се нуждаете от освежаване и подобряване на горивната система на вашия автомобил, поръчайте ламбда сонда онлайн от T-Auto.