Какво е едно земеделско стопанство без плуг? От години това е един от най-ефективните и популярни инструменти, с които стопаните обработват земята си. С навлизане на иновациите и механизираните обработки плуговете стават все по-иновативни и полезни във всяко едно отношение. На пазара днес се предлагат действително огромен арсенал от видове плугове от различни производители, предлагащи намаляване на разходите и драстично повишаване на производителността. По предназначение плуговете са ефективни за дълбока оран и друг тип обработки, които реално са свързани с подготовката на почвата за сеитба. Първоначалните агро технически мероприятия наистина са от много голямо значение за фермерите. Ако почвата не достатъчно качествено обработена, хомогенизирана и снабдена с кислород, то става твърде трудно семената да получат необходимите им вещества за по нататъшното им развитие.

Колкото по-голяма е площта, която ще обработвате толкова по-висока е нуждата от качествен плуг, с който да обслужвате стопанството си. Най-доброто решение, което на този етап се предлага на българския пазар са плугове от MASS.bg. Доказателството за високото качество на продуктите е в това, че през последното десетилетие това е марката инвентар, която стана наистина популярна заради здравината си. прикачен към трактора плуга не просто разорава почвата, а я обогатява, разрохква и създава благоприятна среда за развитието на културите, независимо от това какви са те.

От векове плуга се е считал за основен ресурс, с който се обработва почвата. Днес стопаните са облагодетелствани от това, че наистина имат в ръцете си инвентар, който разорава, образува бразди и освен това не изисква абсолютно никаква физическа сила за своето задвижване. Всичко е механизирано и поради това ефективността и производителността са в толкова високи диапазони. Тъй като ще ги срещнете и като големите постижения в земеделския бранш много производители наистина влагат много средства и ноу хау при създаването и подобряването на плуговете си. Това се забелязва и при плуговете от MASS.bg където за производството на лопатите се използва много здрав закален метал, който много трудно би се деформирал дори при сблъсък с камък или друг твърд предмет.  Много интересн и любопитен факт е, че плугът не се използва само за разораване на почвата. Това е инструмент, който се прилага и за прокопаване на канали в морските дълбини, където се прави инсталация от кабели. Така, че полезното действие на плуговете не се наблюдава само на сушата, а  също така и в морето.

А според своето предназначение плуговете се делят на обръщателни, лозарски и овощарски, и чизели. В зависимост от дълбочината на обработката и вида на културите стопаните преценят кой от моделите е най-благоприятен за тяхното стопанство.