Стотици са важните покупки, които извършваме през живота си, а застраховката е една от тях. Струва си да й се обърне специално внимание, защото именно от нея зависи до голяма степен спокойното ни и пълноценно ежедневие. Без значение дали сме физически лица или собственици на бизнес – тя е важна. Важна е, защото ни гарантира възвръщаемостта на материалните загуби и запазването на сигурността. 

Какво прави застрахователният брокер

I&G Brokers

Неговата работа е посредническа, той играе ролята и на медиатор, когато например възникнат спорове между крайния клиент и продавача. Изцяло можем да се доверим на неговите опит, практика и знания, когато целта ни е да открием идеалния застрахователен продукт за колата, дома и образованието на децата си – дори и това. Основните задължения на брокера са: 

  • Предлага на клиентите различни видове застрахователни компании според предварително подадената информация;
  • Грижи се за това специалните оферти да достигнат навреме до нас, за да не ги изпуснем; 
  • Договаря преференциални условия със Застрахователя, каквито се изискват в много случаи, като например при корпоративното застраховане;
  • Извършва мониторинг на сключените договори и тяхното коректно изпълнение;
  • Брокерът консултира застрахованите лица за бъдещите им действия, когато например възникне дадено събитие – обект на застраховането;
  • Информира клиентите за наближаващия падеж или изтичащия контракт;
  • Поддържа базата данни и се грижи за адекватното си онлайн присъствие. 

Застрахователният брокер, и по-специално неговите услуги, е рентабилно решение, което е синоним на сигурност. Струва си да му се доверим, когато основен приоритет за нас е да приложим най-ефективните застрахователни инструменти, които носят след себе си редица дивиденти.   

Защо изборът му е толкова важен

Намирането на коректен брокер е занимание, към което е редно да се подходи с повишено внимание, за да се стигне до благоприятна развръзка и за двете страни. Той ще ни предложи различни видове застраховки, за да имаме избор и за да можем да прогнозираме с максимална точност бъдещите си плащания. Всичко това може да се случи и изцяло онлайн, споделят от Ай енд Джи Брокерс.  

Когато дойде време да изберем застрахователен брокер, на първо място, редно е да се доверим на положителната обратна връзка, с която посредникът се ползва сред потребителите. Разнообразието от продукти е също обещаващ фактор, че има какво да се очаква от дружеството, което задължително трябва да развива добра практика, да е лоялна към клиентите си и да им предлага възможно най-добрите условия за застраховане.