Широката гама от застраховки за автомобилистите са ясна предпоставка за високата ни отговорност по отношение на ползването на превозните средства. Автомобилното застраховане се дели на две основни категории и няколко подкатегории, които реално касаят не само рисковете, свързани със самия автомобил, а и с товара, който той превозва.

Към задължителните авто застраховки спадат Гражданската отговорност. Полицата се сключва в полза на трети лица и не е предназначена за ползване от самия собственик на превозното средство. Характера и обхвата на застраховката е задължителен, което означава, че наличието на друг вид застрахователна полица по никакъв начин не означава, че тя отпада. Застраховките за автомобили са независими една от друга и се отнасят за конкретни ситуации и рискове.

Доброволните застраховки на автомобилистите биват доста разнообрази и техните специфики и обхват зависят до голяма степен от това дали са сключени с физически или юридически лица. Една от популярните застраховки, която не пропускат фирмите превозвачи е тази за отговорността на превозвача. Много полезна, изключително адекватна и спестяваща редица тревоги на транспортните фирми е варианта застраховка за отговорност на превозвача.  Тя се отнася за рискове, които носи превозвача по отношение на повреда или пък загуба на товара по време на неговото транспортиране. Сключването на тази застраховка се базира върху законови регламенти като конвенцията СМR за извършване на всякакви видове международни превози, закона за автомобилните превози, които са в момента действащи в страната ни както  и останалите, които се провеждат в страни членки на Евросъюза.Злополука

Риск от повреда на товар в следствие на пътен инцидент както и злоумишлени действия от страна на трети лица винаги има. Ако липсва застраховка за отговорност на превозвача то всички щети, нанесени на ползвателя на услугата ще трябва да бъдат платени  от фирмата – превозвач. При положение обаче, че има такава застраховка то вече отговорността за изплащане на обезщетението е в ръцете на застрахователя.

Когато се сключва застраховка отговорност на превозвача е задължително да се дава ясна и точна информация. Имайте предвид, че при настъпване на застрахователно събитие застрахователя изплаща обезщетение на база килограм декларирано брутно тегло. Основните условия и рискове, които се покриват от тези полици са свързани с:

  • Направени разходи за настъпило застрахователно събитие изискващо наемане на компетентни лица, които целят ограничаване на щетите по товара.
  • Разходи, направени за складиране на товара поради възникнал пожар или пътно транспортно произшествие с превозното средство. Тук периода е ограничен до 48 часа.
  • Поемат се и разходи, при които се изисква издаването на констативен протокол за настъпване на застрахователно събитие.